Latén je zkrácený název pro období Mladší doba železná - doba laténská 460/450 - 9/6 př. n. l.
Doba laténská se dělí na čtyři období: